Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Bergh in het Zadel komt in actie

Stichting Bergh in het Zadel zamelt geld in voor kankerbestrijding.

Jaarlijks worden golfdagen georganiseerd, een veiling gehouden, ambassadeurs (leden) zetten eigen acties op touw voor het goede doel. en eens per vier jaar wordt er een fietstocht georganiseerd.
Al vaker, maar ook dit jaar mocht het Prinses Máxima Centrum weer prachtige bijdragen ontvangen.
€ 50.000 werd opgehaald met de GolfdagBergh, € 3.000 uit de veiling, € 22.500 van Habru en € 10.000 van Riet Bodd die 6.667 potjes zelfgemaakte jam verkocht!
De opbrengst gaat naar onderzoek en naar aanschaf van speelgoed voor kinderen in quarantaine. Enorm bedankt!