Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Diverse projecten voor de kinderen

De vele schenkingen van toegewijde donateurs maken het mogelijk om diverse projecten voor de kinderen te realiseren. Of het nu gaat om bewegen, een thuisapp, een rustig plekje om bij te komen, het stimuleren van sociale contacten, muziek of onderwijs, het is allemaal hard nodig.
Kind en Ontwikkeling

Activiteitenfonds

Kinderen met kanker voelen zich regelmatig eenzaam of hebben het gevoel dat alles hen overkomt, dat zij nergens meer grip op hebben. Het Prinses Máxima Centrum wil er alles aan doen om...

Apps voor meer zorg thuis

Zorg meer thuis laten plaatsvinden zal een heleboel reistijd schelen en een hoop stress wegnemen. Hier willen wij in de toekomst naar toe. Dit versterkt het gevoel van regie van...

Auditorium

Als één van de grootste kinderoncologische centra ter wereld, met de unieke bundeling van expertise op het gebied van zorg en research, heeft het Prinses Máxima Centrum de ambitie én...

Communicatie met kind en gezin

Informatie op maat helpt om ouders regie te geven in het hele zorgproces voor hun kind. Dit is van onschatbare waarde en draagt ook bij aan stressreductie bij zowel de ouders als het...

Congressen

Prinses Máxima Centrum wil bijdragen aan kennisdeling op het gebied van de kinderoncologie, met uiteindelijk doel het verbeteren van de behandeling van kinderen met kanker in Nederland en wereldwijd.

Gecombineerd patiëntenplatform

Het gecombineerd patiëntenplatform is een, onder eigen autonomie ontwikkeld, digitaal platform. Het omvat onder andere een patiëntenportaal, waardoor op een heldere en gebruiksvriendelijke manier (medische) informatie gedeeld kan worden met...

Genomics

Een technisch verhaal, maar eenvoudig uit te leggen. Met behulp van de sequencing-technologie kan de genetische code van kinderkanker in detail in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen veranderingen worden opgespoord en uiteindelijk gerichte...

(Inter)nationale fellows

De Academy van het Prinses Máxima Centrum biedt nationaal en internationaal erkende topopleidingen tot kinderarts-oncoloog, kinderoncologisch verpleegkundige en andere kinderoncologische specialismen aan.

Kinderoncologische biobank

Het is van essentieel belang voor onderzoek naar kanker bij kinderen, om toegang te hebben tot patiëntmateriaal met uitgebreide klinische gegevens. Op dit moment is het overgrote deel van deze informatie versnipperd over...

Kind en Ontwikkeling

Máximaal bewegen

Bewegen is goed voor ons allemaal. En voor kinderen al helemaal, want het bevordert op allerlei manieren hun ontwikkeling. En bewegen is in het bijzonder belangrijk voor kinderen met kanker,...

Kind en Ontwikkeling

Ouder-Kind Kamer

Als een kind opgenomen moet worden voor de behandeling van kanker, is het voor ouders het allerbelangrijkste om dag en nacht bij hun kind te kunnen zijn. Dat kan in...

Kind en Ontwikkeling

Reductie van stress, angst en pijn

De diagnose kinderkanker, medische ingrepen en ziekenhuisopnames zijn ingrijpend en stressvol voor het kind en de ouders. We willen zoveel als mogelijk pijn- en angstvrije zorg bieden.

Kind en Ontwikkeling

Ruimtes voor ontspanning en beweging

In het Prinses Máxima Centrum, zullen naast de kinderen met kanker en hun ouders, ook vele broertjes, zusjes, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, voetbalteamgenootjes en vele anderen langskomen....

Skills lab

Het Skills Lab van de Prinses Máxima Centrum Academy speelt een cruciale rol in het trainen van competenties en snelheid, het is de plek waar kennis en vaardigheden samenkomen.

Track en Trace

Wachten in een ziekenhuis is een veelgehoorde klacht. Het creëert veel negatieve energie bij de kinderen en hun ouders. Om dit te voorkomen, ontwikkelen wij ons zogenoemde Track & trace...