Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Communicatie met kind en gezin

Informatie op maat helpt om ouders regie te geven in het hele zorgproces voor hun kind. Dit is van onschatbare waarde en draagt ook bij aan stressreductie bij zowel de ouders als het kind. Hiervoor is ICT een middel bij uitstek om speciale programma’s en moderne interactieve tools te ontwikkelen. Hiermee kunnen we het kind en zijn gezin optimaal informeren en met hen communiceren over alle onderdelen van de behandeling en alles wat daarmee samenhangt

De roadmap is één van de voorbeelden van informatie op maat voor het kind en de ouders, zodat zij goed geïnformeerd zijn en het hele proces begrijpen en kunnen volgen. Het is een op kinderen gerichte ICT-toepassing waarin op diverse leeftijdsniveaus passend uitleg gegeven wordt over de behandeling die het kind gaat krijgen. Behalve de roadmap gaat het bij informatie op maat om nog andere moderne middelen en materialen. Hieraan wordt hard gewerkt en aanvullende financiering is nodig. Helpt u mee?

Ik geef tegen kinderkanker

Uw gegevens

Betaalwijze

Veelgestelde vragen