Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Máximaal bewegen

Bewegen is goed voor ons allemaal. En voor kinderen al helemaal, want het bevordert op allerlei manieren hun ontwikkeling. En bewegen is in het bijzonder belangrijk voor kinderen met kanker, omdat daarmee hun fysieke en mentale ontwikkeling zoveel als mogelijk door blijft gaan.
Voor sommige kinderen is rechtop zitten echt al topsport. Ik hoop ze te stimuleren hun grenzen te verleggen, zodat ze zoveel mogelijk bewegen naar hun eigen kunnen. Dafne Schippers - Ambassadeur en topatlete


Kinderen met kanker bewegen als gevolg van hun ziekte en behandeling veel minder (± 25% minder) dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Zij ervaren veel barrières om fysiek actief te zijn en brengen onvermijdelijk meer tijd zittend en liggend door. Maar voor het herstel van deze groep kinderen is het noodzakelijk dat zij fysiek actief uitgedaagd worden op een voor hen passend niveau. Daarvoor is het programma ‘MAXIMAal Bewegen’ ontworpen. Het houdt rekening met de barrières van de kinderen, maar veel belangrijker, kijkt naar de mogelijkheden van ieder kind. 

MAXIMAal Bewegen heeft als doel afname van de negatieve effecten van niet bewegen, bijdragen aan de sociale ontwikkeling van het kind, zelfstandigheid en weerbaarheid vergroten en reduceren van (late) effecten van de zware behandelingen. Helpt u mee?Ik geef tegen kinderkanker

Uw gegevens

Betaalwijze

Veelgestelde vragen