Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Academy & Outreach

Als je zoveel kennis bundelt is het een plicht om deze ook te delen. Dat doet het Prinses Máxima Centrum op diverse manieren.
De Academy

Vanuit onze missie, ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven, willen we een topexpertisecentrum zijn. Actieve kennisuitwisseling en de juiste (bij-) scholing voor iedereen die zich inzet in het kinderoncologisch werkveld is van groot belang. Daarnaast leidt intensieve kennisuitwisseling met betrekking tot zorg en research tot meer inzichten. Leren van en met elkaar draagt bij aan een verhoogde kans op genezing voor kinderen met kanker. De resultaten zijn al te terug te zien in de effecten op de kinderen.

Wij willen velen mee laten delen in onze kennis. En daar is geld voor nodig. Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten. Helpt u mee?

Outreach

Hier geneest 75%. Daar nog geen 10%.

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 300.000 kinderen getroffen door kanker. 80% van hen leeft in arme landen (LMIC: Low & Middle Income Countries). De kans op genezing van kinderkanker in de armste landen is minder dan 10%. Het contrast met de 75% genezingskans voor kinderen met kanker in rijke landen zoals Nederland is onacceptabel. De medewerkers van het Prinses Máxima Centrum willen hier wat aan doen, met financiële steun vanuit de Stichting World Child Cancer-NL.

Gebrek aan kennis bij artsen en verpleegkundigen is een van de belangrijkste oorzaken van het hoge sterftecijfer door kinderkanker in arme landen. Het delen van kennis en kunde met collega’s in die landen blijkt een effectieve aanpak. En kennis delen werkt: bij partnerziekenhuizen waar we al langere tijd mee samenwerken is de overleving gestegen van minder dan 10 naar 40%.

De Stichting World Child Cancer-NL is door het Prinses Máxima Centrum opgericht om middelen te werven om dit programma mogelijk te maken. World Child Cancer-NL maakt deel uit van koepelorganisatie World Child Cancer Global, voor de afstemming van programma’s en uitwisseling van kennis.

We geven geen geld, medicijnen of apparatuur. We delen onze kennis en kunde, en verhogen daarmee de genezingskans van kinderen met kanker in arme landen. Omdat kennis te waardevol is om voor jezelf te houden

 Voor meer informatie: www.worldchildcancer.nl