Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum Foundation

Dankzij de vele schenkingen van donateurs kan de Prinses Máxima Centrum Foundation voorzieningen realiseren die buiten de regulier zorgdekking vallen. Deze voorzieningen zijn van cruciaal belang voor het welzijn van kind en gezin tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames én in de herstelperiode daarna. Wij zijn onze donateurs - particulieren, fondsen en stichtingen en bedrijven - daar zeer dankbaar voor.

Na de opening is de focus van de Foundation verschoven naar structurele vormen van steun aan het Centrum. Particulieren, fondsen en bedrijven worden benaderd om bij te dragen aan speciale voorzieningen in het Centrum, aan het verblijf van ouders en aan het research instituut. De werving vanuit de Prinses Máxima Centrum Foundation is complementair aan de positionering van Kika, voor zowel de doelgroep alsook de werving. KiKa werft middels publieksacties fondsen die uitsluitend ten behoeve van de research zijn.


Beloningsbeleid   

De bestuursleden van de Prinses Máxima Centrum Foundation ontvangen geen bezoldiging. Voor het overige personeel wordt voldaan aan de cao ziekenhuizen.


Doelstelling  

De Foundation heeft ten doel middelen te verwerven ten behoeve van extra voorzieningen ter ondersteuning van kind en gezin op het gebied van kinderoncologie, welke baten ten gunste van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie komen. Daarnaast ondersteunt de Foundation opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, verzorgd door of namens het Prinses Máxima Centrum.

De Foundation heeft geen winstoogmerk.   


Jaarverslagen

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van de situatie en activiteiten van het voorgaande jaar.