Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Germaine Custers

Projectleider Outreach / foundation
Germaine Custers
Binnen het Prinses Máxima Centrum ben ik zowel fundraiser als projectleider voor het Outreach programma. Via het Outreach programma delen onze experts hun kennis en kunde met collega’s in ontwikkelingslanden. Want waar in rijke landen de genezingskans voor kinderen met kanker 75% is, is die in de armste landen ter wereld minder dan 10%. Het Máxima wil dat contrast verkleinen; kennisdelen blijkt een effectieve aanpak. Het geven van trainingen en gezamenlijk onderzoek doen levert óók waardevolle kennis op voor Nederlandse patiënten en artsen. Ik zorg voor de coördinatie van het programma, fondsenwerving en relatiebeheer, en heldere communicatie en informatievoorziening.

Daarnaast onderhoud ik de relaties met sponsors, vooral voor de Academy – het opleidingsinstituut van het Prinses Máxima Centrum. Het betreft zowel particulieren als bedrijven, waarbij ik altijd samen met de sponsor zoek naar een zo goed mogelijke invulling van het partnership voor beide partijen. Mijn ervaring is dat de combinatie van een persoonlijke benadering met focus op inhoudelijke aanknopingspunten werkt.
Relevante werkervaring

Hiervoor werkte ik o.a. als communicatieadviseur voor de Universiteit Utrecht, in Spanje als coördinator van het International Fellowships Program van de Ford Foundation, projectleider van een internationaal programma van Saxion Hogescholen en Universiteit Twente en fondsenwerver bij het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kankerinstituut.

Mijn pagina op LinkedIn.

Telefoon 06-25710324