Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kinderen uit Oekraïne die in het Máxima behandeld worden steunen?

Het Prinses Máxima Centrum heeft maandag 14 maart vijfentwintig Oekraïense kinderen met kanker en hun gezinnen opgevangen. Een aantal kinderen moest voor acute zorg in het Máxima blijven. De anderen zijn met gastgezinnen mee naar huis en krijgen van daaruit zorg in het Máxima.

Kunnen wij iets doen voor de Oekraïense kinderen in het Máxima? Zijn er spullen, kleding of luiers nodig?

Wij begrijpen dat veel mensen iets willen betekenen voor deze Oekraïense kinderen en hun families. Toch is het -op deze schaal- nog niet nodig om spullen in te zamelen voor de kinderen die naar het Máxima komen. Wij hebben, samen met onze partners en hulp van eigen medewerkers, de eerste opvang van de kinderen goed georganiseerd. De overheid, via gemeenten en andere maatschappelijke organisaties, maar ook stichtingen en kerkgenootschappen zijn inzamelingsacties begonnen. Wij zullen de ouders en kinderen uit Oekraïne daarmee in contact brengen.

Is er geld nodig? Wij willen geld geven aan de Oekraïense kinderen in het Máxima.

Financiële ondersteuning van hulp aan Oekraïne gaat via giro 555. Het Máxima heeft een noodfonds speciaal bedoeld voor de ondersteuning van de Oekraïense kinderen met kanker en hun gezinnen in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld voor vervoer, communicatie van de gezinnen met hun achtergebleven familie en vrienden, eerste levensbehoeften en extra voorzieningen. Donaties voor dit noodfonds kunnen worden gedaan via rekeningnummer NL63 RABO 0174 9411 37 t.n.v. Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation onder vermelding van ‘noodfonds Oekraïne’. 

De Foundation werft middelen om versneld invulling te geven aan de missie: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Niet alles wordt door de zorgverzekeraars vergoed en daarom zijn extra financiële middelen nodig om vooruitstrevend onderzoek, nieuwe behandelmethoden en programma’s die onmisbaar zijn voor het welzijn van kind en gezin mogelijk te maken.

Mocht het zo zijn dat uw steun uiteindelijk niet gebruikt wordt voor de kinderen die vanuit Oekraïne naar het Máxima toekomen, dan beoordelen wij met zorg hoe wij uw donatie zo goed mogelijk kunnen inzetten voor alle kinderen met kanker.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 - 97 28 751 of via foundation@prinsesmaximacentrum.nl