Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

VR-bril tovert ontspanning tevoorschijn

De brillen in het Máxima met Virtual Reality geven een beeld dat realistisch en boeiend is, zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen concentreren. Een VR-bril helpt heel goed bij afleiding voor medische handelingen. Dit zijn de ervaringen.

Rika van der Kaa, anesthesiemedewerker en lid van het VAS-team, is door de wol geverfd als het op prikken aankomt en zij noemt de VR-bril een ‘toverwoord’. Ze is enthousiast: ‘Ik had laatst een kind dat helemaal niets merkte en ná het aanprikken van het infuus nog keurig met zijn arm in de houding zat.’ VR werkt als het om het afleiden van kinderen gaat. Medisch pedagogisch zorgverleners Maaike Elders en Marieka Portegies zijn ook fan van de VR-brillen die het Máxima heeft: ‘Wij bieden graag een VR-bril aan, met name bij kinderen vanaf ongeveer vijf jaar die moeilijk af te leiden zijn. Als we een zoekboek gebruiken kunnen zij toch wegkijken en lukt het concentreren soms moeilijk. Een VR-bril sluit je ogen af brengt je in een andere wereld.’

Op safari

‘VR-filmpjes duren meestal twee tot vier minuten. Dat is lang genoeg voor een medische handeling zoals aanprikken,’ vertelt Rika verder. ‘Bij sommige kinderen hebben we van alles geprobeerd en de VR-bril is nieuw, die hebben ze thuis niet, dat geeft een andere focus.’ De favoriete VR-films van kinderen in het Máxima zijn spelletjes, Safari, Diepzee, Skydive of de achtbaan. Het effect is afhankelijk van de leeftijd en de voorkeur van het kind. Maaike: ‘Je ziet kinderen echt bewegen en (in het luchtledige) grijpen, als zij een olifant of dolfijn willen aaien. Het lijkt heel echt. Een VR-bril gebruiken we ook in de voorbereiding van een kind. Zo hebben we een film voor kinderen die een radiologisch onderzoek krijgen. De ruimte van deze afdeling is precies nagebootst in VR en kinderen ‘lopen’ daar naar binnen. Het werkt heel goed.’

Toekomst

De VR-bril als voorbereiding op radiologisch onderzoek is één van de zorgverbeteringstrajecten binnen het Máxima om stress, pijn en angst bij kinderen met kanker te verminderen. Een volgende stap is het inzetten van specifieke VR-software bij kinderen na een operatie, bij verwisseling van verbanden of bij langdurige pijn. Daarin speelt de VR-bril opnieuw een centrale rol. Door kinderen met langdurige pijn bijvoorbeeld een VR-bril en pijn-app te laten gebruiken, ervaren zij meer regie en zelfvertrouwen. Dat resulteert in minder sedatie en pijnmedicatie. Omdat dit soort zorgverbeteringstrajecten buiten het reguliere zorgbudget vallen, werft de Prinses Máxima Centrum Foundation op dit moment gelden om dit te kunnen bekostigen. Wilt u daaraan bijdragen? Klik dan hier.