Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Donatie ontvangen van Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve ter ondersteuning van het Fellowshipprogramma

Wij mochten onlangs een prachtige donatie van € 50.000,- ontvangen van Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve.

Het Prinses Máxima Centrum heeft een speciaal fellowshipprogramma opgezet. Kinderartsen in opleiding, kinderoncologen, psychologen, kinderchirurgen, verpleegkundigen en andere specialisten kunnen een op maat gemaakt opleidingsprogramma volgen in het Máxima. Zeer talentvolle specialisten, uit Nederland en het buitenland, komen voor dit talentenprogramma in aanmerking. Allereerst willen wij deze groep specialisten opleiden tot de allerbeste kinderoncologisch specialisten, als het gaat om het leveren van zorg aan kind en ouders. Daarnaast willen wij dat de toekomstige kinderoncologisch specialisten zich ook op het gebied van research intensief ontwikkelen. De combinatie van zorg en onderzoek is essentieel in de opleiding van de klinische leiders van de toekomst. Een van die fellow is Janine Stutterheim, kinderarts en fellow in de kinderoncologie. Zij leidt een studie die gericht is op acute lymfatische leukemie bij zuigelingen. Het onderzoek zal 4 jaar in beslag nemen en start zodra er financiering is.

 

De Stichting onderbouwt de donatie als volgt: “Een van de doelstellingen van ons Fonds voor het doen van donaties, is het materieel en immaterieel ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van medische behandelingen.

Het onderzoek ‘Interfant-21’ (nieuw behandelprotocol met experimentele therapie met immunotherapie voor zuigelingen met acute lymfatische leukemie) is de basis voor de genezing van een hele grote groep baby’s/zuigelingen voor de nabije en verdere toekomst. Dit belangrijke en unieke onderzoek en het maatschappelijk belang van dit onderzoek passen heel goed in het gedachtegoed en de doelstellingen van ons Fonds.”

 

Met de donatie van Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve van € 50.000,- kan de eerste start gemaakt worden in dit waardevolle onderzoek. Wij zijn de Stichting dan ook zeer erkentelijk voor deze mooie bijdrage.