Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Stichting vrienden KOC Nijmegen en Stichting KOC Nijmegen gaan samen met Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum

Sinds 1 juni worden alle kinderen met kanker in Nederland behandeld in het Prinses Máxima Centrum. In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie vinden topzorg, research en opleidingen geconcentreerd plaats met als doel zoveel mogelijk kinderen met kanker genezen met een optimale kwaliteit van leven.
Kinderen met kanker uit de zeven kinderoncologische centra in het land zijn verhuisd naar het Máxima. Ook kinderen uit het kinderoncologisch centrum (KOC) van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. Als gevolg van deze concentratie fuseert Stichting vrienden KOC Nijmegen met Stichting Steun en wordt Stichting KOC Nijmegen opgeheven.

Stichting vrienden KOC Nijmegen
De afgelopen 30 jaar heeft de Stichting vrienden KOC Nijmegen veel mooie projecten kunnen realiseren voor kinderen met kanker in Nijmegen. Er zijn onder andere instructiefilms gemaakt voor kinderen ter voorbereiding op hun behandeling en er is geld beschikbaar gesteld aan de LATER poli voor onderzoek naar de impact van gebruik van medicatie op latere leeftijd. Als gevolg van de fusie heeft de Stichting vrienden KOC Nijmegen, conform de statuten, geen bestaansrecht meer. Daarom hebben partijen, in goed overleg met elkaar, besloten te fuseren. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens, ambassadeur van Stichting vrienden KOC Nijmegen wordt nu ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum.

Stichting Kinderoncologisch Centrum Nijmegen
Het Kinderoncologisch Centrum Nijmegen is opgericht met middelen uit de actie “Geven voor Leven” van KWF Kankerbestrijding. In 1992 werd het doelvermogen aangevuld met een schenking van 2,6 miljoen gulden, omgerekend bijna 1,2 miljoen euro. KWF Kankerbestrijding heeft ingestemd met de overdracht van onderzoeksactiviteiten en vermogens naar Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. Vanwege de overdracht van de onderzoeksactiviteiten en het vermogen wordt Stichting KOC Nijmegen opgeheven.

Bestuursvoorzitter Diana Monissen: “We willen het gewone leven voor kinderen met kanker zoveel mogelijk door laten gaan. Donateurs zijn belangrijk, met hun steun kunnen we allerlei voorzieningen bieden en activiteiten organiseren die voor afleiding zorgen.”

Shared Care Centra
Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is een shared care center voor kinderoncologie van het Prinses Máxima Centrum. Het Shared Care concept houdt in dat de minder complexe kinder-oncologische zorg dichtbij huis plaats kan vinden in een select aantal ziekenhuizen verspreid over het hele land. Deze zorg vindt plaats onder regie van het Prinses Máxima Centrum. In het Amalia kinderziekenhuis vinden per mei 2018 poliklinische en dagbehandelingsactiviteiten plaats, zoals (bloed)controles en het toedienen van chemotherapie. 

Doneren
Wilt u Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie steunen? Dan kan dat eenvoudig en snel.